ชื่อเรื่อง : ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ชื่อไฟล์ : MQBz1TJMon32508.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้