ชื่อเรื่อง : ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563
ชื่อไฟล์ : fIU7FkpFri101308.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้