info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปาฝา
อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-507318


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https:--www-nacc-go-th--NACCPPWFC?

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 99
เมื่อวาน 286
เดือนนี้ 4,252
เดือนที่แล้ว 6,715
ทั้งหมด 22,090

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาตัดเย็บผ้าเต้นท์ขึ้นรูป แบบหนา ขนาด 4 x 8 เมตร จำนวน 3 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างลงหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วย ณ บ้านม่วงน้ำ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร ขุดลึก 1.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดก่อสร้างบริเวณฝายน้ำล้น มข.27 ลำห้วยแคนด้านหลังวัดบ้านม่วงน้ำ ไปทางทิศเหนือ สิ้นสุดที่นา นายวาสนา อามาตรมูลตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วย ณ บ้านม่วงน้ำหมู่ที่ 1 จุดเริ่มต้น ห่างจากฝายน้ำล้นลำห้วยวังแสง ไปทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่บริเวณหลังโรงเรียนบ้านม่วงน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างโครงการขุดลอกลำห้วย ณ บ้านดอนเกษม หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร ขุดลึก 1.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย จุดก่อสร้างบริเวณสะพานลำห้วยบ้านดอนเกษม ? ม่วงน้ำ ไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดที่ลำห้วยแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วย บ้านดอนเกษม หมู่ที่ 6 ความกว้าง 6 เมตร ความยาว 1,000 เมตร ความลึก / เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วย บ้านดอนเกษม หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ขุดลึก 1.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร แยกสี จำนวน 4 ถัง เพื่อคัดแยกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ไม่ตำกว่า 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อเคื่องปรับอากาส ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เคื่อง และ 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์หมายเลข 81 - 6959 รอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง และทรายกำจัดลูกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้อน้ำยาเคมีกำจัดยุง และทรายกำจัดลูกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่องขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อผ้าม่วนพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาฝา หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร สายทางถนน คสล. ม.๗ ข้างลำเหมืองใหญ่ ไปถึงฝายน้ำล้นลำเหมืองใหญ่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed ซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ากล้วย หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร สายทางจากสวนนายชูศิลป์ เนื่องพะยอม ไปที่นานายแหวน ฉันวิจิตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ากล้วย หมู่ที่ ๕ กว้าง ๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. สายทางที่นานายวิรัตน์ วรรณวงค์ ไปที่นานายสอนทอง กุลกิจ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่ากล้วย หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร สายทางจากจากบล็อกคอนเวิร์สไปที่นานายณรงค์ กันรยา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงน้ำ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร สายทางจากคลองส่งน้ำชลประทาน ไปที่สาธารณะประโยชน์ดงขมิ้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาฝา หมู่ที่ ๗ กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมปีกกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม บ้านดอนเกษม หมู่ที ๖ (ที่ดินนายสุบิน ประสาร) กว้าง ๑๘๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๔ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำและซ่อมแซมถนนโดยลงหินลูกรัง บ้านดอนเกษม หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก บ้านดู้น้ำ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จากคลองส่งน้ำชลประทาน ไปทางทิศตะวันออกสิ้นสุดที่ลำห้วยกุดแสนชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิดกุดหัวเสือ บ้านดู่น้ำ หมู่ที่ ๙ กว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ขุดลึก ๔.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเกษม หมู่ที่ ๖ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมปีกกำแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ซื้อพัดลมโคจรติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อล๊อคเกอร์เก็บที่นอนพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อล๊อคเกอร์เก็บกระเป๋าไม่มีฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อพัดลมโคจรติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ซื้อล๊อคเกอร์เก็บที่นอนพร้อมฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ซื้อล๊อคเกอร์เก็บกระเป๋าไม่มีฝาปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ซื้อตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
1 - 50 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายประเทือง รักความซื่อ)
นายก อบต.ปาฝา