info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปาฝา
อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โทร.043-507318


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
https:--www-nacc-go-th--NACCPPWFC?

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 91
เมื่อวาน 278
เดือนนี้ 4,244
เดือนที่แล้ว 6,707
ทั้งหมด 22,082

group สำนักปลัด

นายภูบดินทร์ แน่นอุดร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายภูบดินทร์ แน่นอุดร
หัวหน้าสำนักปลัด
นายเพชรไพรินทร์ โสชัยยันต์
หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป
นายเพชรไพรินทร์ โสชัยยันต์
หัวหน้าฝ่ายบริการงานทั่วไป
นายขัตติยะ ไชยโสภา
นิติกร
นายขัตติยะ ไชยโสภา
นิติกร
นางประภาพรรณ การสร้าง
นักจัดการงานทั่วไป
นางประภาพรรณ การสร้าง
นักจัดการงานทั่วไป
นายวีระพล พรสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
นายวีระพล พรสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
นายธนากร ภูมิไชยโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธนากร ภูมิไชยโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายธัญลักษณ์ ตาคำ
นักทรัพยากรบุคคล
นายธัญลักษณ์ ตาคำ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปภาดา ราญมีชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปภาดา ราญมีชัย
เจ้าพนักงานธุรการ
สิบเอกปราโมทย์ ชูศรีทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สิบเอกปราโมทย์ ชูศรีทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสรุนรินทร์ คำหย่อน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสรุนรินทร์ คำหย่อน)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวนาตยา ภาระก้านตง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนาตยา ภาระก้านตง)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(น.ส.ธัญณิชา ภูมิราศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.ธัญณิชา ภูมิราศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(น.ส.อลิษา รัตนแสง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(น.ส.อลิษา รัตนแสง)
พนักงานจ้างทั่วไป
(นายสงัด รักความซื่อ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
(นายสงัด รักความซื่อ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางจันทร์วลัย ไพรพาฤทธิ์
ครูผู้ดูุแลเด็ก
นางจันทร์วลัย ไพรพาฤทธิ์
ครูผู้ดูุแลเด็ก
นางบุญมี แสงทรา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญมี แสงทรา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิระประภาพร สีลาดเลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิระประภาพร สีลาดเลา
ครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.วงเดือน พายพนมนอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.วงเดือน พายพนมนอม)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ธิดารัตน์ ยุคะลัง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(น.ส.ธิดารัตน์ ยุคะลัง)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายประเทือง รักความซื่อ)
นายก อบต.ปาฝา